Cadrul legislativ privind analiza de risc la securitate fizică este definit de:

LEGEA nr. 333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

HOTĂRAREA nr. 301 / 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003

Instrucțiunea nr. 9 / 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică

Legea nr. 40/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

LEGĂTURI UTILE