RAPORTUL DE EVALUARE A RISCULUI ŞI TRATARE A RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICĂ CUPRINDE:

- nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;

- amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi cu impact asupra activităţii unităţii;

- cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea fizică a unităţii beneficiare;

- sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;

- analizarea riscurilor identificate;

- estimarea riscurilor la securitatea fizică;

- stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi operaţional;

- estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate propuse şi nivelul de risc asumat;

- concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de securitate fizică, menţionând concret dimensionarea dispozitivului de pază, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efracţie, control acces şi alarmare, elementele de protecţie mecanofizică, precum şi alte măsuri.