1. PENTRU ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI:

- copie Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, copie Certificat constatator Registrul Comerțului ( document înființare ) în forma extinsă, C.U.I, date reprezentant legal( CI/BI );

- copie document care face dovada dreptului de proprietate sau de folosință asupra obiectivului ce urmează a fi evaluat.

2. PENTRU EVALUARE:

- copii licențe, autorizații, date responsabil beneficiar participant la evaluare;

- schița cu dispunerea și vecinii;

- schema interioară a spațiului;

- planul de pază avizat de organul de poliție competent teritorial (dacă există);

- atestate agenți de securitate (când există pază proprie);

- proiectul sistemului tehnic de securitate avizat de organul de poliție competent teritorial compus din subsistemul de alarmare la efracție și subsistemul de televiziune cu circuit închis (dacă există);

- certificat de calitate și garanție pentru mijloacele de protecție mecano-fizice (uși, ferestre, gratii metalice, seifuri, case de bani sau dulapuri de casierie, genți securizate de transport, compartiment blindat) care să ateste clasa de rezistență la efracție – certificare conform standardelor naționale sau europene de profil (dacă există);

- certificat de calitate și garanție pentru echipamentele componente ale sistemelor de securitate – certificare conform standardelor naționale sau europene de profil (dacă există);

- contractul de prestări servicii încheiat cu societatea specializată de pază și protecție licențiată (dacă există);

- contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare licențiat (dacă există);

- jurnalul sistemului antiefracție (dacă există);

- contractul de prestări-servicii de întreținere periodică cu societăți licențiate, care să ateste funcționarea sistemului de securitate conform parametrilor tehnici (dacă există);

- contractul de prestări servicii transport bunuri și valori (dacă există);

- contracte de închiriere, folosință;

- polițe de asigurare bunuri și persoane (dacă există);

- alte documente - procese verbale control / adrese înștiințare, întocmite de organele de poliție, procese verbale constatare și stabilire contravenții, rapoarte evenimente pază, istoricul incidentelor de securitate în societate, angajament de confidențialitate de la angajați, orice alte documente care au legătura cu activitatea de pază.

Toate documentele primite vor fi atașate la raportul de evaluare.

Informațiile furnizate pentru întocmirea analizei de risc sunt confidențiale, în acest sens existând un angajament de confidențialitate încheiat între beneficiar și evaluator.